Aliance výživových poradců
www.aliance-vyziva.cz

Valná hromada přinesla změny i prohlášení

Účastníci Valné hromady Aliance výživových poradců ČR, která se uskutečnila v neděli 15.4. v Praze, odsouhlasili pokračování některých dosavadních členů výboru a zvolili do vedení i nové členy. Kladně bylo přijato rozšíření Kodexu na stávajících 25 bodů. S cílem udržet si vysoký kvalifikační standard prošel diskusí postup příjmu nových členů a vzdělávání těch stávajících. Valná hromada též odsouhlasila Prohlášení Aliance k situaci na potravinářském trhu z hlediska kvality stravy.


Usnesení, schválené Valnou hromadou AVP ČR dne 15. 4. 2012

  1. Výbor bude pracovat v tomto složení Monika Divišová, Hana Střítecká, Ivan Mach, Aleš Máslo.
  2. Valná hromada konstatuje, že za dvouleté období platnosti kodexu žádné stížnosti na výživové poradce – členy AVP ČR ve smyslu dodržování přijatého kodexu neobdržela.
  3. Schvaluje změnu v Kodexu výživového poradce AVP ČR (aktuální znění).
  4. Souhlasí s partnerstvím mezi OS AVP ČR a OS Zdravá potravina, pokud jde o využívání a tvorbu databáze zdravých potravin a dalších databází pro využití členy Aliance.
  5. Souhlasí s novými podmínkami členství v AVP ČR.
  6. Schvaluje znění prohlášení.

  • banner 1
  • banner 2
  • banner 3
AVP
Hledání
Naši partneři
Najdete nás

Menu