Aliance výživových poradců
www.aliance-vyziva.cz

Rozhovor s prezidentem Aliance Ing. Ivanem Machem, CSc. o nadcházejíci konferenci INDC.

image

Již 5.10.2015 - 8.10.2015 proběhne v pražském hotelu DAP další ročník avizované prestižní medzinárodní konference pro výživu a diagnostiku pod zkratkou INDC. 

Na podrobnější informace ohledně této konference jsme se zeptali jejího pravidelného účastníka a také přednášejícího Ing. Ivana Macha, CSc. 


Kdy jste se poprvé o této konferenci dozvěděli, a čím Vás nejvíce zaujala ?

Konference měla svojí předchůdkyni, která se konala pod názvem Vitamins léta na půdě Univerzity Pardubice, cca od roku 2000. Účastnil jsem se jí aktivně (jako přednášející nebo předsedající panelu) mnohokrát „v barvách“ farmaceutické společnosti, která v Dánsku vyráběla doplňky stravy, a pečlivě jsem zaznamenával přednášky, které mě zaujaly. Byla to první konference, kterou jsem byl jako vědecký pracovník a výživový poradce sportovců schopen poslouchat od začátku do konce a hlavně – dobře rozumět obsahu přednášek a posterů. Dovolím si malou ukázku (naleznete v přiloženém dokumentu) mých záznamů z konference, konané už před deseti lety v r. 2005 – kterého výživového poradce by dnes nezaujala?

Komu a proč byste účast na této konferenci doporučili?

Účast na této konferenci bych doporučil všem, kteří ve svém životě převzali odpovědnost za své zdraví a jsou si plně vědomi vlivu stravy a pohybu na naše fyzické i duševní zdraví. Největší přínos však, vzhledem k odbornému záběru, bezpochyby přinese těm, kteří se oblastem výživy a životosprávy věnují profesně.   

Co považujete za největší přínos této konference pro širokou veřejnost ?

Konference vždy měla a bezpochyby má nesmírně bohatou informační náplň pro všechny její účastníky. Nyní je ale potřeba dostat tyto informace také ,,ven“ mezi širokou veřejnost, která je vlastně předmětem diskuzí.
Proto jsme se letos rozhodli obsadit tuto konferenci také našimi výživovými poradci a lektory z řad Aliance, kteří umějí obsah přednášek zpracovat a dále šířit k celospolečenskému prospěchu.

 
Kde se uskuteční tato konference letos a co bude hlavním předmětem diskuzí?

Konference proběhne v Praze ve dnech 5. 10. 2015 - 8. 10. 2015 v hotelu DAP. Jedním z jejích diskusních panelů bude tentokrát vliv konzumace piva a vína na zdraví člověka a na konferenci se bude např. mluvit o významu luštěnin (např. lupiny) jako opomíjeného zdroje bílkovin v souvislosti s přibývajícími alergiemi a moderními stravovacími zvyklostmi.
Mým diskusním příspěvkem bude letos vliv výživy na prevenci onkologických nemocí, takže se máte na co těšit.

Co byste vzkázali těm, kteří stále váhají se svou účastí na letošní konferenci?

Ať využijí skvělé příležitosti nakouknout do současné „kuchyně“ světové aplikované dietologie a souvisejících oborů! Je to příležitost, jak porovnat trendy ve výživě u nás a v zahraničí a hlavně - jak získat kontakty na odborníky a pracoviště světových jmen.

 

 

» otevřít přiložený soubor
  • banner 1
  • banner 2
  • banner 3
AVP
Hledání
Naši partneři
Najdete nás

Menu