Aliance výživových poradců
www.aliance-vyziva.cz

V rámci již založeného občanského sdružení Aliance výživových poradců® registrovaného MV ČR pod registr. č.j. VS/1-1/65 450/06-R MV ČR nabízíme všem výživovým poradcům s odpovídající kvalifikací činných ve fitness, wellness, gastronomii, balneologii apod., ale také zdravotnickým pracovníkům, jako jsou např. lékárníci, nutriční terapeuti, zdravotní sestry, lékaři aj., stát se aktivními členy tohoto sdružení!

 

Staňte se členem Aliance výživových poradců

Smyslem Aliance a její činnosti je především, aby se všichni členové řídili ve své praktické poradenské činnosti Kodexem výživového poradce®, tedy zásadami správného, kvalifikovaného a etického poradenství. Tento Kodex bude naši Alianci ostře odlišovat od neodborného až laického poradenství ve výživě, jehož provádění zákony v této zemi stále dovolují.

Konkrétní iniciativa Aliance a Nutris® vůči Hospodářské komoře ČR, jíž je Nutris® členem, a MZd ČR, které se podílelo na udělení licence Nutris® k provádění školicí a vzdělávací činnosti, aby se poradenství ve výživě stalo živností dle Živnostenského zákona vázanou na vzdělání v této oblasti, nebyla našimi poslanci zatím vyslyšena.

 

I když poradenství ve výživě zatím není a zřejmě v blízké budoucnosti nebude ze zákona vázanou činností, svým členům by měla příslušnost alespoň k této Alianci např. zaručit:

 • společenskou vážnost profese tím, že členové Aliance se dobrovolně sdružují na základě dodržování etického Kodexu výživového poradce®
 • reprezentaci a ochranu zájmů poradců ve výživě vůči státu a jeho orgánům, zákonodárcům, spotřebitelským sdružením, výrobcům potravin, doplňků stravy, zdravotnickým zařízením, vysokým a jiným školám apod.
 • účast na periodicky pořádané valné hromadě, která bude vždy obsahovat jak organizační, tak odbornou vzdělávací (seminární) část
 • právní a pojistnou ochranu poradců pro výživu při výkonu jejich poradenské činnosti, např. vůči nezodpovědným klientům nebo provozovatelům center, v nichž jsou poskytovány poradenské služby ve výživě
 • vydávání osvědčení o členství, prokázané praxi a vzdělání ve výživovém poradenství
 • výhody vyplývající z členství Aliance výživových poradců® v Hospodářské komoře ČR a dalších sdruženích
 • sjednané slevy při účasti člena Aliance na odborných seminářích a konferencích (např.konference Vitamins) apod.

 

Zakladatelé Aliance výživových poradcůČR® a poradci pro výživu:

 • Bc. Monika Divišová, ředitelka Wellnessia (poradenství ve výživě)
 • Daniela Lojková, poradkyně pro výživu, trenérka, cvičitelka, lektorka
 • Miloš Škorpil, přednášející na VŠ Palestra, poradce pro výživu, trenér
 • Ing. Ivan Mach, CSc., odborný garant kurzů Poradce pro výživu Nutris, přednášející na VŠ, poradce pro výživu

 

 • banner 1
 • banner 2
 • banner 3
AVP
Hledání
Naši partneři
Najdete nás

Menu