Partneři AVP

Za partnery Aliance výživových poradců ČR volíme takové, kteří nám pomáhají v naší snaze o praktická řešení zdravého životního stylu a pomáhají výživovým poradcům v jejich každodenní praxi. Touto pomocí jsou nejen výjimečné produkty, které partneři vyrábějí, nebo služby, které poskytují, ale též specifické podmínky nabízené členům Aliance výživových poradců ČR.

image

Country Life
www.countrylife.cz

Kdo jsme, čím se zabýváme, co dodáváme na trh a také o tom, co jsme vybudovali.

Ekocentrum

V Nenačovicích u Berouna funguje od roku 2003 ekologické centrum Country Life. Jeho součástí je sídlo firmy, vzorková prodejna, biopekárna, ekofarma a balírna, donedávna také velkoobchodní sklad. Ekocentrum vzniklo přestavbou bývalého kravína na nízkoenergetickou budovu a přistavěním nové části, tzv. Archy, která má parametry pasivního domu. Jedná se o první pasivní dům postavený v ČR.

Ekocentrum je také místem konání kaľdoročních zářijových Biodoľínek. 

Ekofarma

Na ekologické farmě pěstujeme obilí, zeleninu a ovoce v biokvalitě. V roce 1993 ekofarma získala čestné uznání v soutěľi o ekologický projekt roku. V roce 2006 jsme pak obdrľeli významné ocenění „Bartákův hrnec" pro nejlepšího ekologického zemědělce roku.

Biopekárna

V biopekárně pečeme slané i sladké pečivo, které dodáváme do našich prodejen a restaurací, stejně tak jako do prodejen biopotravin po celé České republice. Pouľíváme výhradně suroviny v biokvalitě, pečeme z mouky od českých i zahraničních ekozemědělců. V sortimentu máme i celozrnný ľitný kváskový chléb.

Velkoobchod

Společnost Country Life je největším dovozcem, obchodníkem s bioprodukty a jedním z největších obchodníků s produkty zdravé výľivy v České republice. Ve velkoobchodu nabízíme 2 500 výrobků, z toho bezmála 1 500 poloľek v biokvalitě. Sortiment zahrnuje trvanlivé a chlazené potraviny, ovoce a zeleninu, pečivo, ekologické čisticí prostředky a přírodní kosmetiku. Od počátku roku 2016 velkoobchod sídlí v Rudné u Prahy.

Prodejny biopotravin a zdravé výľivy

Do „biorodiny" Country Life patří také osm prodejen biopotravin a zdravé výľivy v Praze. První z nich byla prodejna v Melantrichově 15, otevřená jiľ na počátku devadesátých let a je na stajném místě více jak 25 let. K ní se později přidala prodejna s občerstvením v Jungmannově 1. Obchod na ulici Čs. armády patří k největším bioprodejnám v České republice. V Liliové ulici v Praze 1 se nachází specializovaná prodejna bio a přírodní kosmetiky.  

Restaurace a občerstvení

V Melantrichově ulici se kromě bioprodejny nachází také naše restaurace. Ta nabízí samoobsluľný výběr, teplou i studenou veganskou kuchyni, salátový bar či ovocné a zeleninové š?ávy. Interiér restaurace v Melantrichově ulici pochází z dílny architekta Jiřího Vorla. Restauraci najdete i vedle naši prodejny na Čs. armády v Praze 6, občerstvit se můľete i v prodejně v Jungmannově ulici, kde nabízíme teplé i studené pokrmy, sendviče, moučníky a saláty.

Informační a vzdělávací činnost

Vydáváme oblíbený časopis Dobroty, který distribuujeme v nákladu 40 000 výtisků do prodejen zdravé výľivy po celé ČR.


Spolupracujeme s humanitární organizací ADRA. Tato spolupráce trvá jiľ od zaloľení ADRA v roce 1992. Některých humanitárních a záchranných akcí se zúčastnil i ředitel Country Life, pan Otakar Jiránek.

Jsme členem Svazu ekologických zemědělců Pro-bio.

Jsme členem sdruľení OCI (Outpost Centers International, www.outpostcenters.org) a ASI (Adventistická Společnost institucí, podnikatelů a manaľerů, www.asi-cs.cz).

Zdravé bio

Biopotraviny jsou pěstovány s ohledem k přírodě a lidskému zdraví. To však neznamená, ľe kaľdá biopotravina je zdravá. Vepřový bůček je zdrojem nezdravého cholesterolu, a? uľ je bůčkem konvenčním nebo v bio kvalitě. V biokvalitě lze zakoupit i méně zdravé či vyloľené nezdravé výrobky (kofein, alkohol, cigarety), to však jejich škodlivost nesniľuje. S biocigaretami si zaděláváme na rakovinu úplně stejně, jako s těmi „nebio". Protoľe pro nás jsou biopotraviny součástí širší koncepce zdravého ľivotního stylu, snaľíme se přinášet pouze takové potraviny, které přispívají ke zdravé a vyváľené stravě.

Ekocentrum

Celý provoz Country Life v Nenačovicich u Berouna je zaměřen na nízkou ekologickou náročnost. Zajímavosti o ekocentru:

 • „Recyklovali" jsme bývalý opuštěný seník (dnešní velkoobchodní sklad) a kravín (dnešní sídlo společnosti, balírna a pekárna).
 • Přestavěná budova kravína je dnes nízkoenergetickou stavbou a přistavěná nová část - Archa - má parametry pasivního domu. Jedná se o první pasivní dům postavený v České republice.
 • V nově dostavované části jsou v maximální moľné míře vyuľity přírodní materiály. Kde je to moľné, je dřevo ponecháno v neopracovaném přírodním stavu a napuštěno pouze emulzí z lněného oleje a včelího vosku.
 • Stěny budov jsou extrémně silné a zajiš?ují tak velmi dobrou izolaci.
 • Na střeše máme sluneční kolektory na ohřev uľitkové vody.
 • Deš?ovou vodu zachycujeme do podzemních rezervoárů a vyuľíváme na splachování a praní.
 • Pouľíváme systém rekuperace vzduchu, který funguje na principu recirkulace: vytváří mix, v němľ část tvoří přefiltrovaný vzduch z budovy s odpadním teplem a do něho je „přimíchán" vzduch zvenčí. Vzduch zvenčí přichází podzemním potrubím, proto v zimě není tak mrazivý a v létě tak horký jako vzduch venku.
 • Ve všech kancelářských a obytných prostorách v ekocentru máme přírodní linoleum na bázi lněného oleje.
 • K úklidu a praní pouľíváme ekologické čisticí a prací prostředky Ecover.

image

Jamieson
www.jamieson.cz

Jamieson Laboratories je  nejstarší a největší kanadský výrobce a distributor přírodních vitamínů, minerálů, koncentrovaných výživových doplňků, bylinek a botanických léků. Při jejich výrobě používá ty nejkvalitnější ověřené suroviny od celosvětové sítě dodavatelů přírodních surovin z nejčistějších zdrojů naší planety.

Už od roku 1922 si společnost Jamieson Laboratories získává uznání za inovaci a kvalitu vyráběných přírodních vitamínů a výživových doplňků. Díky použití vysoce kvalitních technologií a kontrolních testů kvality, v souladu s programem 360 Pure, poskytuje společnost Jamieson nejbezpečnější, nejčistější a nejefektivnější výrobu přírodních výživových doplňků na podporu vitality a optimálního zdraví každého člena rodiny. Jen společnost Jamieson nabízí program 360 Pure – 360 patentovaných výrobních postupů a kontrolních testů kvality, které zabezpečují maximální aktivitu a biologickou dostupnost účinných látek. Jen produkty, které se vyrábějí podle programu 360 Pure jsou hodné jména Jamieson.

Program 360 Pure pracuje
…s nejčistějšími surovinami

Vysoká účinnost a garantovaná čistota každého produktu fi rmy Jamieson zabezpečuje přepracovaný systém výběru těch nejkvalitnějších surovin ze světově nejčistějších zdrojů. Prvotřídně ověřené přírodní suroviny se postaraly o vysokou účinnost jedinečných doplňků stravy – například vitamínu Exxtra-C, jediného přírodního vitamínu C, vyráběného z čerstvých zrn výběrové sladké kukuřice z evropských farem. 

Program 360 Pure zaručuje
…absolutní klinickou čistotu

Suroviny používané společností Jamieson při výrobě vitamínů a výživových doplňků se testují, sledují, kontrolují a monitorují pod nejpřísnějším dohledem. Před každou certifi kací podléhají analýze těžkých kovů, pesticidů, rozpouštědel a mikrobiologických kontaminovaných látek. Při uskladnění se každá složka používaná na výrobu produktů rozděluje podle data a šarže. Všechny používané suroviny od vstupu do výrobních prostorů společnosti Jamieson až po distribuci hotových produktů provází potřebná dokumentace.

360 Pure znamená
…důsledný a aktivní účinek 

Součástí systému průmyslové kontroly kvality v společnosti Jamieson je analýza všech složek, která dohlíží na jejich kvalitu, čistotu a výživovou biologickou dostupnost. Ochrana maximální účinnosti produktů je založená na procesech, jako je používání bezalkoholických a neředěných extrakcí a lisovaní tablet za sucha. Tyto postupy se používají na uchování původních koncentrací účinných látek a na ochranu před znečištěním.

image

Biopekárna Zemanka
www.biopekarnazemanka.cz

Jsme česká rodinná biopekárna, která vyrábí sladké bio sušenky a slané bio krekry. Všechny produkty pečeme podle našich originálních receptur a výhradně z certifikovaných biosurovin. Nepoužíváme žádný palmový tuk, bílý rafinovaný cukr, umělé ztužené tuky, chemické konzervanty, umělá barviva ani aromata. V našem sortimentu naleznete sladké bio sušenky, slané bio krekry, dětské bio sušenky a bezlepkové bio sušenky. 

Pro všechny aktivní členy AVP nabízíme speciální slevu na nákup veškerého našeho sortimentu ve výši 30-40% z doporučených prodejních cen. 

Kompletní nabídku zboží Zemanky najdete ZDE.  

Pro nákup za tyto speciální ceny stačí pouze vyplnit následující registrační formulář, kde v kolonce “Obchodník / partner” vyberte „Partnerský obchod“ a do políčka “Firma” vepište „AVP – Příjmení Jméno“. Do všech ostatních kolonek vyplňte svoje osobní údaje.

Do cca 24 hodin vám dorazí potvrzení registrace na e-mail, který jste uvedli při registraci a máte možnost zvýhodněně nakoupit pro vás či vaše klienty.  

Tyto speciální partnerské ceny pro členy AVP platí jak pro sortiment Biopekárny Zemanka, tak i na energetické a proteinové tyčinky Vivobar.

Veškeré vaše dotazy ohledně nákupu a realizace objednávek směřujte na mail objednavky@biopekarnazemanka.cz

 

 

image

Medivital Centrum, s.r.o.
www.medivital.cz

Firma Medivital Centrum, s.r.o. je distributorem japonské firmy Tanita, producenta tělesných analyzátorů zapožených na BIA metodě.

Investice do těleného analyzátoru Tanita může výrazně zlepšit vaše podnikání a přinést do něj nové impulsy.Připojíte se k tisícům odborníků z řad obezitologie, diabetologie, fitness, nutričních poradců a další zdravotních a fitness odborníků z celého světa, kteří si zvolili technologii Tanita. Budete mít možnost zjistit sami, proč je Tanita světově nejprodávanější v oblasti tělesných analyzátorů založených na BIA technologii.

 

Co vám přinese tělesný analyzátor Tanita?

Získáte okamžité zhodnocení tělesného složení vašeho klienta jak z hlediska zdraví, tak fyzické kondice. Za méně než 20 vteřin získáte údaje o tělesném tuku, tělesné tekutině, svalové hmotě, útrobním tuku, bazálním metabolismu, metabolickém věku a dalších hodnotách. Naměřené hodnoty jsou porovnány s doporučenými hodnotami Světové zdravotnické organizace. 

Na základě výsledků můžete se svými klienty stanovit cíle, které povedou ke zlepšení jejich zdravotního stavu a fyzické kondice. V průběhu času potom můžete tyto cíle kontrolovat při dalších měřeních a podle výsledů upravovat dietní a fitness programy. Vyhodnocovací software vám umožní na graficky přehledných tiskových sestavách lépe komunikovat se svými klienty a dosáhnout lépe stanovených cílů. Můžete tak snadněji identifikovat oblasti, kde může dojít ke zlepšení a zvýšit tím motivaci klientů.

Vaši klienti si můžou tyto tiskové zprávy odnášet z konzultací a mít své hodnoty složení těla a porovnání se stanovenými cíly neustále k dispozici. Spokojený klient je nejlepší referencí, která vám může přinést další růst vašeho podnikání. S tělesnými analyzátory tak získáváte velký náskok před konkurencí a velký přínos pro vaše klienty.

image

UniConsulting
http://www.uniconsulting.cz/

Společnost UniConsulting nabízí řešení pro kompletní potravinářský řetězec, tedy komplexní služby v potravinářství, stravování a zemědělství.
Od roku 1998 se zabýváme poradenstvím pro systémy zemědělské prvovýroby, systémy bezpečnosti potravin, uvádění výrobků na trh, značení potravin, značení nepotravinářského zbožía dotace.
Díky našemu týmu odborníků, kteří se neustále vzdělávají a jsou v kontaktu s dalšími experty v oboru, si můžeme dovolit naše znalosti předávat prostřednictvím školení, seminářů a kurzů svým klientům. 

image

Fitshaker
www.fitshaker.sk

Fitshaker je virtuálne fitko pre ženy, kde si môžu zacvičiť svoje obľúbené cvičenia v pohodlí svojho domova prostredníctvom videí. Ideálne pre všetky zaneprázdnené ženy, mamičky, či tehuľky, ktorým záleží na svojej postave. Okrem toho je taktiež vydavateľstvom s ponukou kníh v oblasti zdravej výživy a fitness.image

Česká asociace pro speciální potraviny (ČASP)
http://www.casponline.cz/

image

Akademie iQ pohyb
www.iqpohyb.cz

Zabýváme se vzděláváním trenérů, instruktorů i veřejnosti. Nabízíme rekvalifikační kurzy a odborné semináře, interní školení a konzultace - to vše v oblastech fitness, pilates, zdravotní TV, jóga, cvičební pomůcky... Zaškolujeme také firmy a pořádáme přednášky i sportovní akce pro veřejnost. Provozujeme rovněž vlastní pohybové centrum a pilates studio - se zaměřením na individuální trénink i skupinové lekce. Navíc se prostřednictvím nejrůznějším článkům a videí můžete dozvědět o pohybu vše, co vás zajímá – od odborných informací až po zábavu.

image

PTservis - sportovní výživa
www.ab-vyziva.cz

Naše firma je již zhruba 20 let na trhu sportovní a doplňkové výživy. Funguje po celé ČR, jako velkoobchodní dodavatel pro fitnesscentra, lékárny, sportovní prodejny a kluby. Mezi naše partnery a odběratele patří mimo jiné mistrovské kluby HC Škoda Plzeň, FC Viktoria Plzeň, Jihostroj České Budějovice a další. Spolupracujeme s několika reprezentačními výběry. Podporujeme několik světových rekordmanů a účastníků nejen olympijských, ale i paralympijských her.

V nabídce poskytujeme pouze prověřené značky, pouze od oficiálních dovozců do ČR, nebo přímo od výrobců. Najdete u nás jistotu a poradenství v této oblasti.
Sami zastupujeme na Českém trhu značky LSP, Oat King, +Zero, které dovážíme a které se vyznačují německou pečlivostí zpracování a výběru surovin. Tyto produkty jsou vyráběny s důrazem na co nejnižší obsah znehodnocujících látek, jako jsou barviva, konzervanty, zahušťovadla atd. Majitel těchto tří značek je vyznavačem naturální kulturistiky a zdravého životního stylu, proto posunuje své značky trochu jiným než jen komerčním směrem. Tyto, ale i další značky v naší nabídce jistě stojí za vaši pozornost. Pokud budete potřebovat cokoliv prezentovat, vysvětlit, poradit, klidně se na nás můžete vždy obrátit.
 
Nabídka pro členy AVP:
Pro všechny členy aliance nabízíme možnost registrace v našem velkoobchodním shopu ( www.ab-vyziva.cz ).
Po registraci je následně nutné zavolat na číslo 608340614, případně poslat sms a nebo mail na info@ptservis.cz a oznámit nám svoji registraci. Po ověření, že se opravdu jedná o člena aliance, připojíme ručně k registraci velkoobchodní ceník. Všichni partneři, tak mohou nakupovat kompletní sortiment více než 80ti značek nejen sportovní výživy v naší nabídce, za velkoobchodní ceny a mohou tak nabízet případně dodávky i pro své klienty.

image

FITKOUČ
www.fitkouc.cz

Naše programy se odvíjejí od potřeb našich klientů, což je většinou potřeba zhubnout, nabrat svaly nebo zlepšit fyzickou kondici a v neposlední řadě i zlepšit zdravotní stav. Naše programy mají předem stanovený rámec spolupráce a pak jsou uzpůsobeny konkrétnímu klientovi na míru, podle jeho potřeb a časových i finančních možností. Klientům šijeme na míru služby výživového poradenství, připravujeme jídelníčky, stravovací koncepty, koncepty Fit vaření a Fit nakupování a dále zpracováváme pohybové plány na míru, speciální tréninky a poskytujeme i trenérské služby.

Nejčastěji si naši klienti volí programy kombinované, kdy při odborně nastavené kombinaci stravování a pohybových aktivit dosahují svých cílů v úpravě zdraví a postavy rychleji a s hlavně s dlouhodobým efektem. 

image

ATP-Nutrition
http://www.atp-nutrition.cz/

Značka ATP Nutrition  je prémiovou řadou výrobků renomovaného, ryze českého výrobce doplňků stravy a potravin určených pro zvláštní výživu, která má uplatnění jak na domácím, tak i na zahraničním trhu.

Společně s dalšími dvěma značkami, kterými jsou Mega Pro Nutrition a Optimal Metabolic, jsou produkty cíleny především na silové sportovce a atlety. Nicméně mnohé z produktů jsou oblíbené i u ostatních sportovců, ale i u lidí vyznávajících zdravou výživu a aktivní životní styl. Přičemž se všechny tři řadí mezi české výrobky speciální výživy, potravin a doplňků stravy.

Pro aktivní členy AVP poskytuje firma ATP Nutrition speciální slevu až 50% na všechny její produkty !
http://www.atp-nutrition.cz/katalog/

Všechny informace potřebné pro uplatnění této slevy včetně aktuálního ceníku získají členové AVP na emailové adrese:

aliance@aliance-vyziva.cz
nebo
atp-nutrition@atp-nutrition.com

image

PROM-IN
www.prom-in.cz

image

Goldim
www.goldim.cz

image

Salutem Pharma s.r.o.
www.salutempharma.cz

Společnost Salutem Pharma je inovativní česká firma se sídlem ve Frýdku-Místku. Zabývá se výzkumem, vývojem a distribucí originálních doplňků stravy a vitaminových přípravků. 

Základním posláním je nabízet spotřebitelům produkty, které efektivně pomáhají upevnit jejich zdraví, posílit kondici a podpořit osobitou krásu.

Nabízí velmi kvalitní sortiment produktů, které jsou stavěny na prokázaném efektu jednotlivých účinných látek. Specializuje se zejména na produkty pro zdraví ženy, pohybový aparát, multivitaminové produkty a přípravky pro redukci hmotnosti.

Společnost Salutem Pharma úzce spolupracuje s předními českými a slovenskými lékaři a odborníky na zdravou výživu. Hlavní inspirací jsou samotní lidé a snaha pomoci jim v každodenním životě.

Hlavními značkami doplňků stravy, jež firma na trhu nabízí, jsou kloubní výživa GelActiv, multivitaminy CEM-M, produkty na podporu hubnutí Lipoxal a Bellasin, a přípravky Decolen a Folixil.

V případě zájmu o přímou spolupráci (konzultace, doporučování, prodej přípravků a jiné) nám prosím napište na e-mail:

info@salutempharma.cz 
Ing. Libor Musil

image

Nutribalance
www.nutribalance.cz

Školení a poradenství v oblasti výživy a suplementace

 • Školení bezpečnosti potravin
 • Školení suplementace (vhodnosti užívání doplňků stravy)
 • Školení pro základní školy a širokou veřejnost v oblasti výživy
 • Výživové poradenství a diagnostiku těla

Jak Vám mohu pomoci:

 • Pomohu Vám zhodnotit Vaše stávající stravovací návyky a doporučím úpravu pro vyvážený racionální jídelníček
 • Naučím Vás lépe se orientovat v nákupní síti při výběru potravin z pohledu bezpečnosti, vhodnosti a zdraví
 • Doporučím Vám vhodný doplněk stravy


image

SEMIX PLUSO
www.semix.cz

Společnost SEMIX PLUSO, spol. s r. o. je ryze český výrobce a prodejce skutečně celozrnných cereálií SEMIX ZDRAVÝ ŽIVOT. Při zpracování obilného zrna na křupavý lupínek je využita unikátní - velmi šetrná technologie vaření, díky které nedochází k žádným ztrátám obalových vrstev zrna. Takto zpracovné lupínky jsou pro lidský organismus lépe stravitelné, mají vysokou nutriční hodnotu a obsahují vysoký podíl přirozené vlákniny.
V současné době dokáží tímto unikátním způsobem zpracovat nejen obiloviny (pšenici, oves, pohanku, špaldu, ječmen, jáhly apod.), ale také luštěniny.
Široká nabídka výrobků zaujme svou pestrou škálou chutí širokou veřejnost, diabetiky i celiaky.

Semix nabízí všem aktivním členům Aliance možnost spolupráce při nákupu a následném prodeji jejich produktů. 
Bližší informace ohledně této spolupráce najdete v přiloženém souboru

www.semix.cz
www.zdravyzivot.com

----------------------------------------------------------

image

Nutris
www.nutris.net

Nutris, společnost pořádající semináře Poradce pro výivu a Seminář o sportovní výivě. Organizuje té kurzy zdravého vaření.

----------------------------------------------------------

image

Penam, a.s.
www.penam.cz

O společnosti:
Společnost PENAM, a.s., se sídlem v Brně je druhým největším výrobcem pekárenských a mlýnských produktů v ČR. Ve dvanácti pekárenských provozech a čtyřech mlýnech zaměstnává přes dva a půl tisíce zaměstnanců a vyrábí více než tisíc druhů produktů. Podíl PENAM na pekařském trhu v ČR tvoří 15 % a podíl na mlýnské výrobě v ČR je 19 %. Díky plošnému rozmístění provozoven po celém území Moravy, středních, jižních a západních Čech zabezpečuje PENAM pro své obchodní partnery kvalitní servis a pro konečné zákazníky rychlou dodávku čerstvého pečiva přímo na pulty jednotlivých prodejen. U balených výrobků zajišťuje celoplošnou distribuci v rámci celé České republiky. Více informací na www.penam.cz.

----------------------------------------------------------

image

VitalVibe
www.vitalvibe.eu

Vitalvibe přináší do České republiky širokou škálu životodárných přírodních superpotravin v té nejvyšší BIO kvalitě. Naše produkty chrání před civilizačními nemocemi, dodávají energii a radost do života, snižují nadváhu, vyrovnávají přirozené pH v těle, snižují stres a deprese. Zkrátka podporují a udržují tělo ve zdraví a v harmonii tak, abychom mohli prožívat plnohodnotný život nabitý energií a protknutý radostí.

Neustále rozšiřujeme náš sortiment o výrobky s nejvyššími výživovými hodnotami, které ale současně neztratily nic ze své přirozené léčivé schopnosti, kterou je příroda obdařila. Vitalvibe přináší na trh výrobky ryze přírodní povahy, které nejsou zpracovávány nad teplotu 42 °C, takže jsou v nich zachovány veškeré enzymy, vitamíny a minerály. Nabízíme zboží vyvinuté nutričními specialisty a odborníky na výživu, jež je určené jak sportovcům a aktivním lidem, tak i všem ostatním, kteří vzali svůj život do vlastních rukou.

Nabídka pro členy AVP zde.

----------------------------------------------------------

image

Svět zdraví
www.svet-zdravi.cz/

Nutriční typologie využívána Světem zdraví je unikátní systém, který umožňuje určení individuálního typu metabolismu (spalování). Díky němu je možné sestavit výživový plán a jídelníček tak, aby to vedlo k optimálnímu zdraví a ideální tělesné hmotnosti. Program používá unikátní kombinaci tisíciletých zkušeností tradiční indické medicíny, celostní medicíny i poznatků západní medicíny. Nedílnou součástí je také případné vyšetření krve. Součástí programu je spolupráce a kontroly se specialistou, který vám pomůže vše sladit s vaším způsobem života, pohybovými aktivitami i zdravotními omezeními. Originální software Nutriční typologie byl vyvinut předními českými odborníky a můžete ho využít výhradně  v provozovnách Světa zdraví. Hlavním garantem tohoto programu je Dr. Petr Fořt CSc.

----------------------------------------------------------

image

Zdravá potravina.cz
www.zdravapotravina.cz

Občanské sdružení Zdravá potravina, Z.S. oceňuje potraviny bez zbytečné chemie s adresným výrobcem a vysokým podílem základní složky logem „čteme etikety za vás“. Na webových stránkách www.zdravapotravina.cz je dispozici databáze běžných potravin z obchodní sítě ohodnocena a obodována kritérii sdružení
(zde - 
http://www.zdravapotravina.cz/downloads/kriteria_hodnoceni_potravin_zp.pdf), dále zde lze nalézt podrobné informace o adativech (E) či různé recepty, zajímavosti z oblasti potravin či diskusní fóra „lidičky“

image

NATURHOUSE
www.naturhouse-cz.cz

Kdo jsme?

NATURHOUSE je celosvětová síť výživových poraden s vedoucím postavením v České republice a zahraničí. NATURHOUSE byl založen v roce 1992 ve Španělsku. Na český trh vstoupil v roce 2008 a začala se rozvíjet franchisová síť výživových poraden. V současné chvíli je zprovozněno na 70 poboček po celé republice a další pobočky plánujeme nadále otevírat.

Čím se zabýváme?

Tajemství úspěchu spočívá v  metodě NATURHOUSE, pomocí které učíme klienty správným stravovacím návykům, optimálnímu pitnému režimu a samostatnosti. Přidaná hodnota tkví v osobním výživovém poradenství zdarma a dlouhodobé spolupráci s klientem. Nedílnou součástí je vzájemný vztah a důvěra, které vznikají mezi klientem a výživovým poradcem NATURHOUSE.

Jak to u nás chodí?

V každé výživové poradně působí proškolený personál, který sestaví individuální dietní plán na míru. Aby byl redukční efekt maximální, k pestré dietě doporučujeme lehký pohyb a naše exkluzivní produkty vyrobené na bázi výtažků z bylin, ovoce a zeleniny. Klienti jsou spokojení, protože nejen že dosáhnou své optimální váhy, ale jsou schopni si svoji novou hmotnost a štíhlou postavu udržet po zbytek života, aniž by drželi drastické diety, chuťově strádali a užívali pilulky na hubnutí.

----------------------------------------------------------

image

euroGeeN
www.eurogeen.cz

Vize
Našim cílem je poskytnout lidem maximum informací pro zodpovědné rozhodování o budoucnosti.

O společnosti
Advanced Genetics, s.r.o. vznikla v roce 2005, kdy pod názvem projektu DNAtest.CZ nabídla komerčně dostupné genetické testy pro širokou veřejnost. Implementovala tak zcela nové řešení špičkové aplikované genetiky v prostředí středoevropského trhu. Od roku 2008 nabídla též genetické testy domácích zvířat a později i testy z oblasti zábavné genetiky. V této skupině služeb nejvíce tuzemské zákazníky zaujal genealogický test původu, který dokládá kořeny každého z nás, a dle znaků v DNA umísťuje naše předky správně do jimi obývané pravlasti.
V současné době se společnost nabízí nutrigenetická řešení (individualizovaná výživa dle genů člověka) – euroGeeN.CZ. Servis koncovému klientovi poskytuje prostřednictvím rychle se rozšiřující sítě nutričních poradců a specialistů. I nadále se firma zabývá vývojem nových nutrigenetických produktů na optimalizaci stravy dle genetického nastavení metabolických procesů člověka. Divize bioinformatiky nabízí dodnes služby v oblasti aplikace nejnovějších genetických výzkumů do komerční praxe.

Firma také již od doby svého vzniku realizovala několik významných aplikací pro veřejnou sféru a implementovala robustní informační systémy v oblasti soukromého sektoru. IT divize také řeší servis intranetových řešení na bázi .NET a budováním webových sídel a obchodů. Společnost poskytuje též konzultace v oblasti IT a projektového řízení. Ačkoliv stále patří do skupiny firem s méně než 25 zaměstnanci, již ve druhém roce prokázala svoji životaschopnost a vykázala provozní zisk.

----------------------------------------------------------