AVP ČR komentuje

Vážení výživoví poradci, zájemci o své zdraví a zdravé potraviny, na tomto místě vám budeme přinášet náš pohled na aktuální dění ve výživě, kauzy a mediální články vztahující se ke kvalitě výživy či trendech v této oblasti. Uvadíme je včetně našich komentářů na kvalitu potravin, o níž nás čas od času informují media.

Prohlášení Aliance výživových poradců ČR

Prohlášení Aliance výživových poradců ČR schválené na Valné hromadě dne 15.4.2012.

číst celé »

Výživová a zdravotní tvrzení, které by měl znát poradce

Uvědomme si, že tzv. výživová tvrzení na obalech a etiketách potravin jsou přípustná pouze tehdy, pokud jsou uvedena v příloze nařízení (ES) č. 1924/2006 a jsou v souladu se stanovenými podmínkami. Celá řada zjištění SZPI ČR v poslední době ukázala, jakých nesprávných, zavádějících až lživých tvrzení se výrobci dopouštějí. Jako poradci bychom o nich měli mít přehled.

číst celé »